Chovatelská stanice sheltií z Arcamony

Příběhy ze života

O nás     Příběhy

Motlitba psa

Můj život trvá deset až patnáct let. Každé odloučení od Tebe pro mne znamená utrpení. Pomysli na to, než si mne opatříš.

Dej mi čas porozumět, co ode mne vyžaduješ.

Pěstuj si důvěru ve mne - tou důvěrou já žiju...

Neplísni mne nikdy dlouho a nezavírej mě za trest. Ty máš svou práci, svou zábavu a své přátele - já mám jen Tebe...

Hodně se mnou mluv. Tvým slovům já nerozumím, zato však hlasu, kterým se na mne obracíš.

Věz, že nezapomenu nikdy, jak je se mnou jednáno...

Pomysli, nežli mne udeříš, že mé čelisti mohou snadno rozdrtit kosti Tvé ruky, ale já toho nikdy nevyužiji...

Nežli při práci mrzutě vytkneš neochotu, jankovitost a lenost, zkus si uvědomit, že mě možná trápí nevhodná potrava, snad jsem byl dlouho vystaven slunci nebo už mám opotřebované kluby či srdce...

Postarej se o mne, když zestárnu - také Ty budeš jednou starý.

Buď se mnou v každé mé těžké chvíli a nikdy neřekni: "Nemůžu to vidět" nebo "Ať se to stane v mé nepřítomnosti" - s Tebou je pro mne všechno lehčí...